OBCHODNÍ PODMÍNKY » Provozní řád
Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

 

Objednávka 
-----------------
Každá přijatá a potvrzená objednávka je považována za závaznou.

Zrušení objednávky ze strany zákazníka  -  zákazník může zrušit svoji objednávku před její expedicí pouze v tom případě, že objednávka dosud nebyla postoupena výrobci zboží nebo velkoobchodu,od kterých provozovatel eshopu zboží odebírá.

Zrušení objednávky ze strany provozovatele e-shopu - lze jen v případ, že zboží přestalo být vyráběno, dodáváno, příp. se podstatně změnila jeho cena ze strany dodavatele. V každém z těchto případů bude provozovatel e-shopu zákazníka o této situaci informovat.

Ceny zboží
---------------
Ceny zboží na e-shopu se mění v návaznosti na změny cen dodavatelů. Změna ceny zboží po potvrzení objednávky je možná jen zcela výjimečně, jako reakce na změněné podmínky dodavatele výrobku. V tomto případě není objednávky závazná a bude řešeno dohodou mezi objednávajícím a provozovatelem e-shopu.
Cena dopravy a poštovného jsou uvedeny v oddíle Doprava a platby.
Celková cena dodávky bude zákazníkovi sdělena při potvrzení objednávky. Při platbě předem ji zákazník odsouhlasí jejím zaplacením, při zaslání zboží na dobírku bude zákazníkovi sdělena cena před odesláním. Bez jejího potvrzení nebude zboží odesláno.

Doprava, platby a reklamace řešeny v oddíle Doprava a platby a Reklamačním řádu.

Důležité informace pro spotřebitele
------------------------------------------------
Záruční list - pokud je se zbožím dodán záruční list od výrobce, zasíláme jej společně se zbožím. Záruční doba začíná dnem převzetí zboží  - pokud zboží není prodáváno na prodejně, ale zasíláme jej poštou nebo přepravní společností, nemohli bychom do něj vyplnit správné datum převzetí zboží. Záruční list by byl zaslán bez tohoto data, zákazník by vyplnil datum převzetí zboží od přepravce a poslal zpět provozovateli e-shopu, který by záruční list opatřil razítkem a zaslal zase zpět zákazníkovi. Pro celkové zjednodušení vyplníme do záručního listu datum 3 dny po jeho odeslání jako datum počátku běhu záruční doby. Současně zákazníkovi pošleme i průvodní dopis s informací, co má dělat v případě, že nesouhlasí s tímto postupem.

Ochrana osobních údajů - veškeré nakládání s osobními údaji zákazníků se řídí zákonem č. 101/2000 Sb. Zákonem o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších novel a ostatními souvisejícími právními předpisy. Zákazník svým svobodným rozhodnutím (stiskem tlačítka "potvrdit" ) při registraci do eshopu a při odesílání objednávky s dalším zpracováváním svých osobních údajů pro účely obchodní činnosti provozovatele tohoto e-shopu souhlasí.
Provozovatel těchto stránek je správcem a současně zpracovatelem osobních dat ve smyslu výše uvedeného zákona.